Gratis verzending bij een bestelling boven de 45 euro

Privacybeleid

Jouw privacy is voor Nondedju Hete Saus van groot belang. Ik houd me dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat ik:

 • Mijn doeleinden duidelijk vastleg voordat ik jouw persoonlijke gegevens verwerk, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opsla en enkel de gegevens die nodig zijn voor mijn doeleinden;
 • Expliciet toestemming vraag voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen tref om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Ik leg deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor mij verwerken;
 • Jouw rechten respecteer, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij mij verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij mij en ik zal deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leg ik uit wat ik bij het bedrijf Nondedju Hete Saus allemaal doe met informatie die ik over jou te weten kom.

Als je vragen hebt of wilt weten wat ik precies van jou bijhoud, neem dan contact op met ‘t Nondedju Hete Saus.

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij mij een bestelling plaatst, gebruik ik jouw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Ik mag jouw persoonsgegevens dan aan mijn bezorgdienst geven om de bestelling bij jou te laten bezorgen. Ook krijg ik informatie over jouw betaling van jouw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruik ik jouw NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum en profielfoto. Dit doe ik op basis van jouw toestemming. Ik bewaar deze informatie tot jouw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaar ik langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden
Ik werk met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Voor het afhandelen van de bestellingen werk ik samen met:

 • Mijn betalingsprovider Mollie
 • Mijn postbedrijf PostNL
 • Mijn IT leverancier Webtijger

Reclame
Ik wil jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doe ik:

 • via social media

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Je kunt me blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geef ik jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als ik dat wettelijk verplicht ben (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies
Mijn bedrijf gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar ik informatie in kan opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar ik kan er ook mee zien dat je me weer bezoekt.

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van mijn bedrijf werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch heb ik geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. lees via deze link meer over ons cookiebeleid.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor mij van groot belang. Ik zorg dat jouw gegevens bij mij goed beveiligd zijn. Ik pas de beveiliging steeds aan en let goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer mijn bedrijf wijzigt, moet ik natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Ik zal mijn best doen wijzigingen aan jou door te geven.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou heb, kun je altijd contact met me opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens ik heb en wat ik daarmee doe
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die ik heb
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • een bepaalde verwerking beperken
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat ik zeker weet dat ik geen gegevens van de verkeerde persoon aanpas of verwijder.

Ik zal in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als ik deze termijn verleng, zal ik je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kan je een e-mail sturen naar info@nondedjuhetesaus.nl. Ik pak elke klacht intern op en communiceer dit verder met je.

Als je vindt dat ik je niet op de juiste manier help, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Van Goorstraat 40
4811HK, Breda

Telefoon: +316 188 755 05
E-mail: info@nondedjuhetesaus.nl

KvK-nummer: 57370117

Shopping cart0
There are no products in the cart!
Doorgaan met winkelen
0